PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

BAHAGIAN II - KEBEBASAN ASASI
Perkara 13. Hak terhadap harta.

(1) Tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang.

(2) Tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan yang memadai.

                                                                                                                                                                                                            

     Sebelum          Isi Kandungan    

     Selepas