[ ]

BANTUAN MENGURUS JENAZAH

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN BAYARAN BANTUAN MENGURUS JENAZAH BERPANDUKAN PERATURAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 3 TAHUN 2010 

1.

Siapa

 

 

Pesara Kerajaan Malaysia yang meninggal pada 15 Oktober 2010 atau pada tarikh selepasnya termasuk pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan, Awam Negeri, Badan Berkanun, Kerajaan Tempatan dan pesara Skim KWSP.

(Pembayaran ini tidak dipanjangkan kepada penerima pencen terbitan yang meninggal dunia)

2.

Amaun

 

RM 3,000.00 (Ringgit Malaysia tiga ribu sahaja).

3.

Penerima Mengikut Keutamaan

 

  1. Balu/Duda;
  2. Anak;
  3. Ibu/Bapa;
  4. Ahli keluarga yang menguruskan jenazah (Surat Akuan Sumpah perlu disertakan);
  5. Pihak yang menguruskan jenazah (Surat Akuan Sumpah perlu disertakan).

4.

Cara Memohon

 

 

 

 

Borang permohonan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.jpapencen.gov.my, dilengkapkan dan dikemukakan ke Bahagian Pasca Perkhidmatan (Pencen) di alamat berikut bersama dokumen sokongan:

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)
Jabatan Perkhidmatan Persaraan,
Aras 2, Skytech Tower 2, MKN Embassy Techzone,

Jalan Teknokrat 2, Cyber 4,
63000 Cyberjaya, Selangor

Malaysia

Muat Turun Borang Permohonan Bantuan Mengurus Jenazah (BMJ)

Muat Turun Surat Akuan Bersumpah


5.

Cara Bayaran

Penerima dalam Malaysia:
i)
      Waran
ii)
     Kredit Bank

Penerima di luar Malaysia:
i)
      Pindahan Telegrafik
ii)
     Deraf Bank