FAEDAH TERBITAN KERANA KEMATIAN ANGGOTA DALAM PERKHIDMATAN

 

 

Faedah Terbitan

 

 

Formula Pengiraan

 

a. Pencen Terbitan

 

1/600    x      jumlah genapnya      x     gaji yang akhir

                    bulan perkhidmatan                 diterima

                   yang boleh dimasukira

 

tertakluk kepada maksimum sebanyak 3/5 daripada gaji yang akhir diterima sebulan tetapi

i.                     tidak kurang satu perlima daripada gaji yang akhir diterima sebulan ; dan

ii.                   tidak kurang daripada RM720.00 sebulan sekiranya tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih

Pembahagian Syir:

i. duda / setiap balu           2 bahagian

ii. setiap anak                    1 bahagian

 

 

b. Ganjaran Terbitan

 

 7.5 %    x      jumlah genapnya      x     gaji yang akhir

                    bulan perkhidmatan                 diterima

                   yang boleh dimasukira

Pembahagian Syir :

i.                     1/10 kepada ibu/bapa dengan mendahulukan ibu

ii.                   9/10 mengikut pembahagian syir seperti di (a)

( Bagi anggota bujang yang tiada ibu / bapa dan anak, ganjaran boleh dibayar kepada wakil diri yang sah disisi undang- undang)

 

 

Bagi Pegawai Sementara yang mati dalam perkhidmatan, orang tanggunggannya layak dibayar  faedah terbitan di bawah Seksyen 25 Akta 227 seperti berikut :

i.                     elaun bersara terbitan atas kadar daripada amaun di (a)

ii.                   ganjaran terbitan atas kadar daripada amaun di (b)