|ENGLISH

 

[ ]

 

FUNGSI

Fungsi :
  • Penggubalan dan pemantauan pelaksanaan dasar faedah persaraan.
  • Meluluskan faedah persaraan dan faedah tamat perberhentian bagi anggota Perkhidmatan Awam, Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan, Hakim, Ahli Parlimen, Anggota Pentadbiran dan Setiausaha Politik berpandukan undang-undang yang berkuat kuasa.
  • Menguruskan pembayaran faedah persaraan dan faedah pemberhentian perkhidmatan.
  • Membangun dan menguruskan sistem kelulusan dan pembayaran  faedah persaraan dan faedah terbitan yang efisien.
  • Mengurus data persaraan serta data pemberhentian perkhidmatan