[ ]

 

FUNGSI BAHAGIAN PENCEN

Ringkasan Fungsi :

Menggubal dan memantau pelaksanaan dasar faedah persaraan serta melulus dan menguruskan faedah persaraan, faedah pemberhentian dan faedah terbitan perkhidmatan awam.


Fungsi :
 • Menggubal dan melaksanakan dasar faedah persaraan dan faedah terbitan;
 • Memantau dan menguatkuasa pelaksanaan Undang-Undang Pencen yang berkuat kuasa;
 • Meluluskan persaraan, faedah persaraan, faedah terbitan dan faedah pemberhentian perkhidmatan bagi anggota Perkhidmatan Awam, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan, Hakim, Ahli Parlimen, Anggota Pentadbiran dan Setiausaha Politik berpandukan undang-undang yang berkuat kuasa;
 • Meluluskan percantuman perkhidmatan lepas (PPL) bagi anggota Perkhidmatan Awam, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan;
 • Menguruskan kemudahan perubatan (rawatan dialisis) melibatkan pesara serta mengeluarkan surat jaminan perubatan (GL) kepada pesara dan ibu bapa pesara perkhidmatan awam persekutuan dan pihak berkuasa berkanun tertentu;
 • Menguruskan pembayaran faedah persaraan dan faedah pemberhentian perkhidmatan;
 • Mengawal selia pelaksanaan urusan persaraan dan pembangunan sistem pengurusan pencen oleh pihak KWAP;
 • Mengurus data persaraan dan data pemberhentian perkhidmatan;
 • Mengurus program libat urus dan khidmat nasihat melibatkan pelanggan dan pihak berkepentingan;
 • Menguruskan permohonan pendaftaran anak OKU tanggungan pesara dan anak belajar di institusi pengajian tinggi (IPT); dan
 • Mengurus aduan yang diterima daripada pelanggan dan pihak berkepentingan.