[ ]

 

JABATAN MENGURUS / KETUA JABATAN


Jabatan Mengurus ertinya agensi awam atau pertubuhan yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal persaraan dan pencen anggota. Antara tanggungjawab jabatan mengurus adalah :

 • Mengemaskinikan Rekod dan Memaklumkan Perubahan
  Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab untuk menyelenggara rekod perkhidmatan seseorang anggota supaya rekod tersebut teratur dan kemas kini sehingga sehari sebelum anggota bersara. Penyelenggaraan dan pengemaskinian hendaklah selaras dengan peraturan dan arahan pentadbiran sedia ada, dengan diberi penumpuan kepada perkara yang memberi kesan kepada pengiraan faedah persaraan antaranya

  (i) perubahan gaji;
  (ii) perubahan imbuhan tetap atau elaun;
  (iii) perubahan tempoh perkhidmatan;
  (iv) kenaikan pangkat; dan
  (v) cuti

 • Menyediakan Borang dan Dokumen Yang Lengkap
  Jabatan Mengurus dikehendaki menyediakan borang dan dokumen yang lengkap sebelum permohonan persaraan atau permohonan faedah persaraan dikemukakan untuk pertimbangan JPA. Borang dan dokumen yang dikehendaki ialah seperti di Bahagian IV hingga Bahagian VII Panduan ini mengikut kesesuaian jenis urusan, permohonan persaraan atau permohonan faedah. Kegagalan mengemukakan borang dan dokumen yang lengkap seperti yang dikehendaki akan menjejaskan permohonan tersebut.

 • Mengemukakan Borang dan Dokumen Mengikut Masa Yang Ditetapkan
  Borang dan dokumen yang lengkap hendaklah dihantar mengikut tempoh yang ditetapkan seperti di dalam Jadual 1 (bagi urusan pra-persaraan), Jadual 2 (bagi urusan persaraan dan pencen) dan Jadual 3 (bagi urusan selainnya).