[ ]

 

VISI, MISI DAN OBJEKTIF

Visi :
Mencapai kecemerlangan dalam pengurusan persaraan dan faedah persaraan sektor awam ke arah bertaraf dunia

Misi :
Memastikan kepentingan kerajaan dan kebajikan pesara terpelihara melalui penggubalan dan pelaksanaan dasar dan faedah persaraan yang bersesuaian

Objektif:
Membayar faedah persaraan dengan tepat mengikut jadual masa yang ditetapkan kepada pihak yang layak menerimanya di bawah undang-undang pencen.