[ ]

 

PENUKARAN AKAUN BANK BAGI PESARA / PENERIMA PENCEN

Adalah dimaklumkan berkuatkuasa mulai Ogos 2012, penukaran akaun bank bagi pesara/penerima pencen hanya dibenarkan sekali setahun sahaja. Ini bagi mengelakkan gangguan terhadap sistem bayaran pencen setiap kali bayaran pencen bulanan dilaksanakan.Namun begitu, penukaran ini tertakluk kepada pertimbangan Jabatan ini dan Jabatan ini berhak menolak permohonan penukaran akaun bank sekiranya permohonan tidak disertakan dengan alasan yang kukuh. Setiap permohonan perlu disertakan dengan surat Permohonan Pertukaran Akaun Bank seperti di lampiran dan dokumen sokongan.

KLIK UNTUK MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN PENUKARAN AKAUN BANK