[ ]

 

PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji akan:
  • Membayar ganjaran dan Gantian Cuti Rehat (GCR) berkaitan persaraan wajib dan pilihan sendiri dalam tempoh 21 hari dari tarikh persaraan.

  • Membayar pencen bagi persaraan wajib dan pilihan sendiri dalam tempoh 30 hari dari tarikh persaraan.

  • Membayar ganjaran terbitan dan Gantian Cuti Rehat (GCR) bagi kematian dalam perkhidmatan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan Borang Pencen dan Penyata KWSP 1036/1036A.

  • Membayar pencen terbitan berkaitan kematian dalam perkhidmatan dan kematian dalam persaraan dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan diterima.

  • Membayar tuntutan rawatan perubatan dalam tempoh 14 hari dari tarikh borang tuntutan dan dokumen sokongan diterima.

  • Meluluskan permohonan persaraan pilihan dalam tempoh 3 hari dari tarikh permohonan diterima.

  • Meluluskan Pemberian Taraf Berpencen (PTB) dalam tempoh 21 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima untuk Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.