|ENGLISH

 

[ ]

 

SISTEM PENYELARASAN PENCEN

SISTEM PENYELARASAN PENCEN
  • Sistem  Penyelarasan Pencen adalah salah satu  dari sistem yang terdapat di POWER (Pensions Online Workflow Enviroment).

  • Fungsi ini akan menyokong fungsi penyelarasan pencen ke atas semua rekod rekod  pesara dan penerima pencen secara automatik dengan  tepat dan  terkini serta membenarkan penyelarasan dibayar sebulan selepas tarikh surat pekeliling dikeluarkan.

  • Fungsi dalam sistem ini akan mencetak laporan laporan statistik sebagai penyediaan sebelum penyelarasan pencen sebenar  dilakukan dan mampu  mengeluarkan laporan laporan bagi membolehkan penyelarasan secara individu perlu dilakukan   apabila tempoh penyelarasan pencen secara individu perlu dilaksanakan.

  • Selain itu fungsi sistem ini akan mengambil kira berbagai bagai jenis penyelarasan dilakukan tanpa perlu membangunkan semula aturcara aturcara yang berkaitan dengan syarat jenis penyelarasan tersebut telah diambil kira.

 

SISTEM PENYELARASAN PENCEN