|ENGLISH

 

[ ]

 

SISTEM PENDAFTARAN DAN  PROSESAN PERSARAAN (SPPP)

Sistem Pendaftaran dan Prosesan Persaraan (SPPP)
Berikut adalah kemudahan yang terdapat di Sistem Pendaftaran dan Prosesan Persaraan (SPPP):
 • Memproses persaraan dan faedah persaraan dengan lebih efektif dan cekap.
 • Membenarkan pendaftaran dokumen persaraan yang diterima dibuat secara lebih sistematik berbanding dengan kaedah sebelum ini.
 • Membenarkan permohonan persaraan dihantar secara elektronik.
 • Mempunyai integrasi dengan HRMIS.
 • Membenarkan status permohonan diketahui melalui aplikasi.
 • Memudahkan kerja-kerja memproses dengan adanya workflow bagi setiap proses(kurang penggunaan fail fizikal)
 • Memproses hitung semula pencen, pemberian taraf berpencen, percantuman perkhidmatan lepas dan hilang upaya secara lebih berintegrasi.
 • Membenarkan pengiraan faedah persaraan dilakukan secara automatik oleh sistem.
 • Membenarkan pengiraan ganjaran pencen bersih dilakukan dengan mengambil kira hutang kerajaan dan potongan bulanan.
 • Membolehkan bayaran faedah persaraan dilakukan dengan lebih tepat dan cepat.
 • Membolehkan dokumen-dokumen yang diperlukan imej sebagai rujukan.
 • Meminimakan pergerakan fail dan memantau pergerakan fail keluar dan masuk.
 • Mendapatkan maklumat bagi-bakal pesara.