|ENGLISH

 

[ ]

 

SKIM PENCEN :: PEMILIHAN OPSYEN

Kembali SKIM PENCEN

 

1. Bersara Pilihan Sendiri
 
 • anggota tetap yang telah disahkan dalam jawatan dan diberi taraf berpencen;
 • berumur tidak kurang daripada 40 tahun pada tarikh agensi itu diswastakan;
 • mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh diambilkira tidak kurang daripada 10 tahun;
 • layak dibayar ganjaran pada tarikh persaraan/penswastaan
 • pencen dibayar pada umur 45 tahun bagi anggota perempuan atau 50 tahun bagi anggota lelaki, kecuali; 
  • Pegawai Perkhidmatan Bomba (Gred KB11/KB10)
  • Pegawai Polis (dari Gred Y14 hingga Y7) atau
  • Pegawai Penjara (dari Gred KX12 hingga KX6)
  • Jururawat Hospital Mental

 

2. Bersara atas sebab dilantik dalam pertubuhan
    berumur kurang daripada 45 tahun bagi anggota perempuan atau 50 tahun bagi anggota lelaki pada tarkh penswastaan;
    anggota tetap yang telah disahkan dalam jawatan;
    boleh memilih sama ada
    a. Skim A, skim perkhidmatan ala Kerajaan;
 • gaji, elaun dan syarat-syarat perkhidmatan yang serupa dengan skim perkhidmatan Kerajaan
 • dibenarkan menukar pilihan kepada Skim B dalam tempoh 2 tahun mulai tarikh penswastaan
 • wajib berkhidmat tidak kurang 5 tahun dengan syarikat
 • bagi lantikan ke dalam perkhidmatan awam sebelum 16.5.1986, pencen dan ganjaran dibayar pada umur 45 tahun bagi perempuan atau 50 tahun bagi lelaki atau 55 tahun bagi perempuan dan lelaki mengikut pilihan opsyen
 • bagi lantikan ke dalam perkhidmatan awam pada atau selepas 16.5.1986, pencen dan ganjaran dibayar pada umur 55 tahun
 • bagi anggota badan berkanun dan kuasa tempatan, pencen dan ganjaran di bayar pada umur 55 tahun
    b. Skim B, skim perkhidmatan syarikat
 • gaji baru serta syarat-syarat perkhidmatan syarikat
 • mencarum kepada KWSP
 • layak mendapat saham dan bonus syarikat, jika ada
 • wajib berkhidmat tidak kurang 5 tahun dengan syarikat
 • ganjaran dan pencen dibayar pada umur 45 bagi perempuan dan 50 bagi lelaki