[ ]

SKIM PENCEN PERKHIDMATAN AWAM (AKTA 227) DAN PIHAK BERKUASA BERKANUN & TEMPATAN (AKTA239)

Objektif-Objektif Skim Pencen
Perlindungan Hak Pencen
Pencen Bukan Hak Mutlak
Opsyen Kepada Skim KWSP
Jenis-Jenis Persaraan
Jenis-Jenis Faedah Persaraan
Faedah Terbitan Akibat Kematian Anggota/Pesara
Kematian Anggota Semasa Dalam Perkhidmatan
Kes Kematian Pesara Semasa Dalam Persaraan
Tiada tanggungan yang layak
Masih ada tanggungan yang layak
Formula Pengiraan Ganjaran Terbitan dan Pencen Terbitan
Syarat-syarat pembayaran pencen terbitan
Permohonan Pencen Terbitan Untuk Anak Cacat
Pembayaran Pencen Terbitan kepada anak berumur lebih 21 tahun yang sedang belajar di IPT
Persaraan Akibat Urusan Penswastaan
Syarat-syarat pemilihan opsyen
Panduan Kepada Pesara/Penerima Pencen Yang Ingin Keluar Negara
Takrif "Bermastautin di Malaysia" Di Bawah Undang-Undang Pencen
Kesan Ke Atas Penyelarasan Pencen Atau Faedah Lain Jika Pesara/Penerima Pencen Tidak Bermastautin
Prosedur Memohon Pengecualian Syarat "Bermastautin Di Malaysia"
Sistem Pembayaran Pencen Melalui Bank (SPB) Bagi Pesara/Penerima Pencen Di Semenanjung Malaysia
Senarai Bank-bank Bagi Sistem Pembayaran Pencen Melalui Bank (SPB)
Borang-borang Contoh Untuk Dilihat Atau Dipindah turun