[ ]

 

KAD INTEGRASI

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan (KPDNKK) telah memperluaskan penggunaan Kad Pesara Kerajaan Malaysia sebagai kad diskaun 1Malaysia/kad integrasi rakan dagang perkongsian pintar di bawah NBOS6 berkuatkuasa mulai pada 21 Mac 2013. Untuk mendapatkan gambaran sebenar dan maklumat lanjut senarai merchant yang terlibat boleh layari http://rakankpdnhep.infopengguna.com untuk penerangan lanjut.

Pesara /Penerima Pencen boleh mendapatkan diskaun di rakan dagang yang memaparkan poster berikut :