|ENGLISH

 

[ ]

SISTEM SMS BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN

PENCEN BAYAR [PERKHIDMATAN INI TIDAK AKTIF BUAT SEMENTARA WAKTU]


Untuk memaklumkan amaun pencen yang diterima, tarikh bayaran pencen dan bank pembayar.
 

1 . Pilih "Tulis Mesej"

button_1.gif

2. Taip  JPA<langkau>PENCENBAYAR<langkau>NO KP
Contoh : JPA PENCENBAYAR 470829055485
 

button_1.gif
 

3. Hantar ke 15888

button_1.gif

 

 

 

PENCEN STATUS


Untuk menyemak status permohonan pencen.
 

1 . Pilih "Tulis Mesej"


button_1.gif

2. Taip  JPA<langkau>PENCENSTS<langkau>NO KP
Contoh : JPA PENCENSTS 470829055485
 


button_1.gif

3. Hantar ke 15888


button_1.gif

 

 

 

PENCEN BIPP


Semakan bayaran khas kewangan pesara bilangan 2 tahun 2010
 

1 . Pilih "Tulis Mesej"


button_1.gif

2. Taip  JPA<langkau>PENCENBIPP<langkau>NO KP
Contoh : JPA PENCENBIPP 470829055485
 


button_1.gif

3. Hantar ke 15888


button_1.gif

 

 

 

PENCEN PTBSemakan Status Pemberian Taraf Berpencen (PTB) Bagi Pekerja Pihak- Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan
 

1 . Pilih "Tulis Mesej"


button_1.gif

2. Taip  JPA<langkau>PENCENPTB<langkau>NO KP
Contoh : JPA PENCENPTB 470829055485
 


3. Hantar ke 15888


button_1.gif

 

 

 

PENCEN TKH


Semakan Tarikh Bayaran Pencen Bulanan Bagi Tahun Semasa

*Nota: Kod bulan adalah mengambil 3 huruf pertama setiap bulan dengan ejaan dalam Bahasa Malaysia. Contohnya bagi bulan Januari adalah JAN sahaja
 

1 . Pilih "Tulis Mesej"


button_1.gif

2. Taip  JPA<langkau>PENCENTKH<langkau>KODBULAN
Contoh : JPA PENCENTKH JAN
 


3. Hantar ke 15888


button_1.gif

 

 

 

BPKWSP


Perkhidmatan ini bertujuan memberi kemudahan kepada bekas pesara kerajaan yang memilih skim KWSP yang telah bersara wajib bagi tujuan memohon kemudahan perubatan memaklumkan maklumat asas kepada Bahagian Pasca Perkhidmatan (BP)
 

1 . Pilih "Tulis Mesej"


button_1.gif

2. Taip  JPA<langkau>BPKWSP<langkau>NO KP BARU<langkau>NO KP LAMA
Contoh : JPA BPKWSP 470829035241 21233421
 


3. Hantar ke 15888


button_1.gif

 

 

 

* caj RM 0.20 dikenakan setiap sms yang diterima.