|ENGLISH

 

[ ]

 

SURAT EDARAN:
Penghantaran Maklumat Bagi Urusan Faedah Persaraan Dan Faedah Terbitan Melalui Modul Penamatan Perkhidmatan - Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS)

Format PDF Surat Edaran

Borang-borang [JPABPHRMIS] Perlu Dikepilkan Bersama dokumen sokongan kepada Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA seperti lampiran pada surat edaran : Panduan Urusan Faedah Persaraan Dan Faedah Terbitan Melalui Modul Penamatan Perkhidmatan - Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS)

     -
JPA.BP.1 BORANG PENGUMPULAN GCR A
     
-JPA.BP.2 SIJIL AKUAN BERHUTANG
     -JPA.BP.3 BORANG PENGESAHAN ANAK CACAT
     -JPA.BP.4 BORANG MAKLUMBALAS SIASATAN POLIS

Borang Janaan Sistem HRMIS