|ENGLISH

 

[ ]

 

TAKLIMAT PEKELILING BIL 6 TAHUN 2008

Taklimat Mengenai Pekeliling Perkhidmatan Bil 6 Tahun 2008
Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur
Persaraan Wajib Kepada 58 Tahun
oleh
Y.Bhg Dato' Yeow Chin Kiong
Pengarah Bahagian Pasca Perkhidmatan
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia