Pengiraan Anggaran Pencen, Ganjaran dan GCR Bagi Persaraan Wajib
Tarikh Lahir:  /  /
Tarikh Mula Berkhidmat:  /  /
Gaji Akhir (Hakiki):
*Imbuhan Tetap:
Gantian Cuti Rehat (Maksima 180 Hari): Hari
Cuti Tanpa Gaji Tahun Bulan Hari
 
Umur bersara   55       56        58       60 

Tarikh Persaraan Wajib: Pencen Sebulan: RM
Tempoh Perkhidmatan Diambil Kira: Bulan Ganjaran: RM
Gantian Cuti Rehat: RM

* Amaun ini adalah tertakluk kepada hutang kerajaan/majikan, jika ada

--Nota : Ini adalah pengiraan anggaran sahaja.