[ ]

 

SKIM PENCEN :: FAEDAH PERSARAAN

Kembali SKIM PENCEN
Skim pencen di Malaysia juga memanjangkan faedah persaraan kepada tanggungan anggota berpencen yang meninggal dunia sama ada semasa masih dalam perkhidmatan Kerajaan ataupun selepas bersara. Faedah ini dikenali sebagai Ganjaran Terbitan dan Pencen Terbitan

Jenis-Jenis Faedah Persaraan

Anggota berpencen yang bersara atau dikehendaki bersara dari perkhidmatan Kerajaan layak dibayar faedah-faedah persaraan berikut:

Pencen Perkhidmatan (bayaran bulanan);

Ganjaran Perkhidmatan (bayaran sekaligus); dan

Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat, di mana berkenaan (bayaran sekaligus).

Kadar ganjaran dan pencen yang akan dibayar bergantung kepada tempoh perkhidmatan yang diambilkira dan gaji hakiki bulanan yang akhir diterima oleh anggota itu. Penghitungan kadar sebenarnya ialah seperti berikut:

Ganjaran

 

7.5% x tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira x gaji hakiki bulanan yang akhir diterima. 

Pencen

 

  • 1/600 x tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira x gaji hakiki bulanan yang akhir diterima.

  • Tertakluk kepada pencen maksimum tiga perlima (3/5) daripada gaji akhir (dicapai apabila berkhidmat selama 30 tahun atau 360 bulan tempoh perkhidmatan yang diambil kira)

Bagi pegawai-pegawai perkhidmatan awam, Peraturan-Peraturan Pencen 1980, dibaca bersama-sama Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1993, juga memperuntukkan pembayaran Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat (GCR), iaitu bagi cuti rehat yang tidak dihabiskan kerana kepentingan perkhidmatan dan terkumpul mengikut syarat-syarat pengumpulan di bawah peraturan pencen dan pekeliling yang berkenaan. Penghitungannya ialah -

 

1/30 x [gaji pokok + imbuhan tetap] x jumlah cuti rehat yang terkumpul sehingga 150 hari.

Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat ini dibayar oleh Kerajaan Persekutuan (melalui Bahagian Pencen, JPA) bagi pegawai-pegawai perkhidmatan awam Kerajaan Persekutuan dan oleh Kerajaan Negeri bagi pegawai-pegawai perkhidmatan awam Negeri. Badan-Badan Berkanun dan Kuasa-Kuasa Tempatan yang telah menerimapakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1993 membayar Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat kepada pekerja-pekerjanya.

Akta 227 atau Akta 239 juga membolehkan faedah-faedah persaraan lain yang dinyatakan di bawah ini diberikan kepada anggota atau orang-orang tanggungannya, di mana wajar:

Pencen Hilangupaya;

 

Pencen Hilangupaya merupakan faedah tambahan yang diberikan kepada seseorang anggota Kerajaan yang dikehendaki bersara atas sebab-sebab kesihatan akibat daripada:

 

(i)

kecederaan yang dialami semasa menjalankan tugas-tugas rasminya;

 

(ii)

penyakit yang dihidapinya kerana anggota tersebut telah terdedah kepada bahaya-bahaya tertentu semasa menjalankan tugas-tugas rasminya; atau

 

(iii)

kemalangan dalam perjalanan;

dengan syarat kecederaan atau penyakit bukan disebabkan oleh kecuaian atau salahlaku anggota tersebut.

Kadar pencen hilangupaya yang boleh dibayar adalah mengikut darjah kecacatan seperti berikut:-

 

 

 

Darjah kecacatan

Kadar yang dibayar

 

 

 

Tercacat sedikit

satu perdua belas daripada gajinya

 

 

 

Tercacat

satu perenan daripada gajinya

 

 

 

Tercacat pada matannya

satu perempat daripada gajinya

 

 

 

Musnah sama sekali

satu pertiga daripada gajinya

 

 

 

Pencen Tanggungan;

 

Pencen Tanggungan merupakan suatu faedah persaraan tambahan yang diberikan kepada orang-orang tanggungan pesara atau anggota yang telah meninggal dunia akibat dari kecederaan yang dialami semasa menjalankan tugas-tugas rasmi atau penyakit yang dihidapi atau kemalangan dalam perjalanan dengan syarat:

 

(i)

anggota tersebut telah meninggal dunia di dalam salah satu keadaan yang dinyatakan di atas; dan

 

(ii)

kematian pesara atau anggota tersebut telah berlaku dalam masa 7 tahun dari tarikh ia mula mengalami kecederaan atau menghidap penyakit tersebut.

 

Kadar pencen tanggungan yang dibayar kepada tanggungan pegawai yang meninggal dunia akibat mendapat bencana atau penyakit semasa menjalankan tugas rasmi atau disebabkan kemalangan perjalanan adalah mengikut pecahan daripada gaji akhir hakiki seperti berikut:-

 

kepada balu, selagi tidak berkahwin dan berkelakuan baik, ..........1/4

 

jika pencen dibayar kepada balu, bagi setiap orang anak hingga seramai enam orang, 1/24

 

jika tidak meninggalkan balu, bagi setiap orang anak hingga seramai enam orang,  ...1/12

 

mulai tarikh kematian balu yang telah dibayar pencen, bagi setiap orang anak hingga seramai enam orang, .......1/12

 

kepada ibu tanggungan, selagi berkelakuan baik dan tidak mempunyai punca nafkah yang mencukupi

 

 

jika tidak meninggalkan balu,1/4

 

 

jika meninggalkan balu dan pencen telah dibayar,...1/8

 

 

kepada bapa tanggungan, selagi berkelakuan baik dan tidak mempunyai punca nafkah yang mencukupi

 

 

jika tidak meninggalkan balu dan ibunya sudah mati,.....1/4

 

 

jika meninggalkan balu dan ibunya sudah mati,..1/8