[ ]

 

Persaraan Di Atas Kehendak Kerajaan Atau Menteri Di bawah Seksyen 11 Akta 227/239

< JENIS JENIS PERSARAAN

Persaraan Di Atas Kehendak Kerajaan Atau Menteri Di bawah Seksyen 11 Akta 227/239

Sekiranya kerajaan menghendaki dan pegawai/pekerja berpencen pula bersetuju, persaraan seperti berikut boleh juga berlaku:

Demi kepentingan negara [Seksyen 11(a)(i)]

Demi kepentingan perkhidmatan awam atau perkhidmatan Badan Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan.