[ ]

 

PENGIRAAN ANGGARAN

Versi Cetak

Pengiraan Anggaran Bayaran Pencen, Ganjaran dan GCR Bagi Persaraan Pilihan Sendiri

Tarikh Lahir:  /  /
Tarikh Mula Berkhidmat:  /  /
Gaji Akhir (Hakiki) Semasa Tarikh Pesaraan Pilihan:
*Imbuhan Tetap:
Gantian Cuti Rehat (Maksima 180 Hari): Hari
Cuti Tanpa Gaji Tahun Bulan Hari
 
Jantina: Lelaki
Perempuan
 
Jika lelaki adakah anda:
(i) Pegawai Perkhidmatan Bomba (Gred KB11/KB10) atau
(ii) Pegawai Polis (dari Gred Y14 hingga Y7) atau
(iii) Pegawai Penjara (dari Gred KX12 hingga KX6) atau
(iv) Jururawat Hospital Mental
Ya
Tidak
Tarikh Persaraan Pilihan:    /  /


 

  Pencen Sebulan: RM
Umur Bersara: Tahun  Bulan  Ganjaran: RM
Tempoh Perkhidmatan Diambil Kira: Bulan Gantian Cuti Rehat: RM

Amaun ini adalah tertakluk kepada hutang kerajaan/majikan, jika ada