[ ]

 

Persaraan Pilihan Di bawah Seksyen 12 Akta 227/239

< JENIS JENIS PERSARAAN

Persaraan Pilihan Di bawah Seksyen 12 Akta 227/239

  - Telah disahkan dalam jawatan;

  - Telah diluluskan Pemberian Taraf Berpencen

  - Berumur 40 tahun dan ke atas

  - Mempunyai Tempoh perkhidmatan tidak kurang daripada 10 tahun yang boleh dimasukira

  - Permohonan persaraan pilihan disokong oleh Ketua Jabatan dan dikemukakan 3 bulan dari tarikh diperakukan untuk bersara oleh jabatan

  - Perlu mengemukakan laporan tapisan keutuhan Badan Pencegah Rasuah (bagi Gred 27 dan ke atas sahaja)

Bayaran faedah persaraan akan dibuat ;-

Tarikh lantikan Sebelum 12 April 1991

Pada dan selepas 12 April 1991

Ganjaran

Pada tarikh persaraan

Pada tarikh persaraan
Wang Gantian Cuti Rehat

Pada tarikh persaraan

Pada tarikh persaraan

Pencen bulanan

Apabila mencapai umur 45 tahun bagi semua pegawai perempuan dan bagi pegawai lelaki di jawatan:

 • pegawai perkhidmatan Bomba berpangkat rendah
 • Pegawai Polis berpangkat rendah
 • pegawai Penjara Berpangkat rendah
 • Jururawat lelaki di Hospital mental

Apabila mencapai umur 50 tahun bagi pegawai lelaki selain yang dinyatakan di atas
Apabila mencapai umur 55 tahun bagi pegawai lelaki dan perempuan

 

 • Faedah Persaraan Pilihan

 • Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Pilihan