|ENGLISH

 

[ ]

 

Persaraan Pilihan Di bawah Seksyen 12 Akta 227/239

< JENIS JENIS PERSARAAN

Persaraan Pilihan Di bawah Seksyen 12 Akta 227/239

  • Anggota berpencen yang telah berumur 40 tahun boleh memohon persaraan pilihan. Tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira tidak kurang daripada 10 tahun adalah diperlukan bagi membolehkan faedah persaraan diberi kepada anggota tersebut. Ganjaran perkhidmatan layak dibayar pada tarikh persaraan manakala pencen hanya akan dibayar pada umur layak menerimanya mengikut undang undang pencen.

  • Faedah Persaraan Pilihan

  • Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Pilihan